Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Yrityssaneeraus:

Yrityksen saneerausta sääntelee Laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/47

Kun yrityksen varat eivät enää riitä laskujen maksuun, ei ainoa ratkaisu ole konkurrsi. Yritys voi hakeutua yksin tai velkojien myötävaikutuksella yrityssaneetaukseen, ja näin pelastaa elinkelpoinen yritys konkussilta.

Velkojaan nähden sillä ei ole suurtakaan merkitystä, ellei ole huomattava velkoja, jolloin pääsee vaikuttamaan saneerausohjelmaan. Kuten konkurssissakin, päättäessään yrityssaneerauksen aloittamisesta, määrää oikeus päivän mihin mennessä velkojan yulee ilmoittaa saatavansa, jos se poikkeaa tai sitä ei ole velallisen taholta ilmoitettu aiemmin selvittäjälle.

71 §
Päätös menettelyn aloittamisesta

Päättäessään saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimen tulee:

3) asettaa määräpäivä, johon mennessä velkojien on kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa, mikäli ne poikkeavat velallisen ilmoittamasta, uhalla, että vaatimus muuten jää ottamatta huomioon ja saatava lakkaa siten kuin 47 §:ssä säädetään;

47 §
Epäselvien ja tuntemattomien sekä eräiden muiden saneerausvelkojen asema

Saneerausvelka, jota ei velallinen eikä 71 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti velkoja itse ole menettelyssä ilmoittanut ja joka ei muuten ole tullut selvittäjän tietoon ennen saneerausohjelman vahvistamista, lakkaa, kun saneerausohjelma vahvistetaan, jollei ohjelmassa toisin määrätä. Velka ei kuitenkaan lakkaa, jos se ei ollut eikä sen pitänytkään olla velkojan tiedossa eikä velka ole tullut selvittäjän tietoon ennen ohjelman vahvistamista. Velkojalla, jolla on saatavastaan esinevakuus, on edellä sanotun estämättä oikeus periä saatavansa vakuuden arvosta. (2.3.2007/247)

Jos velkojan saatava riitautetaan saneerausmenettelyssä, seuraa siitä pääsääntöisesti saatavan käsittely riita-asiana. Tällöin tulee harkita, minkälaisen suorituksen velkoja saisi riidan jälkeenkään saatavastaan, vaikka se todettaisiin oikeaksi.

Enemmän yrityssaneerauksesta mm. seuraavista linkeistä.

Tarvitsetko apua yrityssaneerausasiassa velkojen valvomiseen tai ilmoittamiseen, klikkaa tästä!

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com