Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Riidaton asia:

Suurin osa velkomuskanteista on riidattomia asioita (erittäin pelkistetty selvitys), ja se on viimeinen vaihe, jossa velan korkoineen ja kuluineen voi maksaa pois ilman uhkaa luottotietomerkinnästä. Jos velallinen maksaa velan viivästys-korkoineen ja kuluineen maksupäivään asti, se tulee tehdä jäljempänä mainitun vastausajan puitteissa, ja vastata mainitussa ajassa oikeuteen, että velka on maksettu, tai pyytää asiassa oikeudelta lisäaikaa vastausajan puitteissa. Pelkkä velan maksaminen ei välttämättä riitä, ellei maksusta mene tietoa tuomioistuimelle ja asia peruunnu käsittelystä. Ainoastaan velkoja ja velallinen (kantaja ja vastaaja) voivat ilmoittaa tästä oikeudelle, ja se on velkojan tehtävä, oli siitä sovittu tai ei, heti kun maksu tulee velkojan tietoon.

Riidattoman ja riitaisen asian oikeuskäsittely saa saa alkunsa samalla tavoin, eli kantaja (velkoja) jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Jos velkoja-kantaja pitää asiaa riidattomana, haastehakemus on varsin pelkistetty ja siinä kantaja ilmoittaa katsovansa asian riidattomaksi. Tämä ei kuitenkaan sido velallis-vastaajaa, vaan vastaaja voi riitauttaa kanteen tässä vaiheessa myös ilman aikaisempaa ilmoitusta velkojalle (reklamaatio), jonka jälkeen käsittely muuttuu riitaisen asian käsittelyksi.

Oikeus antaa haastehakemuksesta haasteen, joka annetaan velalliselle (vastaajalle) tiedoksi. Haaste sisältää ohjeet miten ja missä ajassa vastaajan tulee vastata haasteeseen, jos katsoo vastaamisen tarpeelliseksi. Normaalisti haaste lähetetään postissa sisältäen tiedoksisaantitodistuksen, joka pyydetään palauttamaan oikeudelle, tai sitten lähetys on noudettava postissa ja samalla allekirjoitettava saantitodistus sen vastaanottamisesta.

Jos tiedoksiantotodistusta ei palauta pyydettyyn päivään mennessä, on veelallisella odotettavissa haastemiehen vierailu, joka vie mainitut asiakirjat ja merkitsee tiedoksiannon ja päivän. Postitetusta tiedoksiantotodistukseen merkitystä päivästä, saantitodistuksen allekirjoittamisesta tai haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta alkaa kulua aika, jonka kuluessa haasteeseen on vastattava, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tänä aikana voi myös pyytää oikeudelta lisää aikaa vastaamiseen tai esimerkiksi sovintoneuvotteluihin velkoja-kantajan kanssa. Jos asia on riitainen, lisäaika on usein tarpeen asiamiehen tai avustajan hankkimiseksi ja asian ja näytön selvittämiseksi.

Jos asiaan ei vastata eikä asiaa sovita (mahdollisen lisäajan puitteissakaan) eikä kantaja peruuta kannetta, oikeus antaa kumpaakaan osapuolta enempää kuulematta asiassa yksipuolisen tuomion  (malli), joka on täytäntöönpanokelpoinen.

Yksipuolisen tuomion voi välttää sopimalla asian velkojan kanssa, esimerkiksi maksuaikataulun osalta, ja vahvistaa tuo sopimus oikeudenkäynnissä. Vahvistettu sovinto on täytäntöönpanokelpoinen jos maksusopimusta ei noudateta.

Yksipuoliseen tuomioon voi vielä hakea muutosta takaisinsaannilla 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Muutoin yksipuoliseen tuomioon ei voi hakea muutosta normaalein muutoksenhakukeinoin.

Jos takaisinsaantia haetaan, kysymyksessä on takaisinsaantikanne, ja asia ratkaistaan kuten riitaisen asian oikeuskäsittelyssä. Jos velallinen hakee takaisinsaantia, ota yhteyttä lakimieheen.

Tarvitsetko neuvoja tai apua, klikkaa tästä!

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com