Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Riitainen asia:

Riitainen asia, jossa siis tiedetään (tai ainakin oletetaan) että vastaaja kiistää kantajan vaatimuksen, laitetaan vireille aivan samoin kuin riidatonkin asia. Periaatteessa jos saatava tai lasku on riitautettu (reklamoitu) joko velkojalle tai tämän asiamiehelle, pitäisi jo alunalkaen käsitellä riitaisena, mutta usein tällaisetkin saavat alkunsa riidattomina, koska vastaaja (velallinen) voi vastauksellaan saattaa asian riitaiseksi. Eroavaisuutena menettelyssä on se, että riitaisen asian haastehakemuksen tulee olla yksityiskohtaisempi kuin riidattoman asian. Tapahtumat ja sopimukset tulee selvittää yksityiskohtaisemmin, jo haastehakemuksessa tulee selvittää asian näyttö, eli kirjalliset todisteet, todistajat jne. sekä selvittää näiden osalta todistusteemat ts. mitä kullakin asiakirjalla tai todistajalla tahdotaan näyttää toteen. Myös todistajien yhteystiedot tulee mainita. Myös vastapuolen kanta tulee esittää ja kantajan näkemys vastaajan esityksestä, riitautuksesta tai reklamaatiosta.

Haaste annetaan tiedoksi samoin kuin riidattomassakin asiassa, vastaaja laatii siihen vastineen, jossa myös esittää kantansa ja esittää näyttönsä (kirjalliset todisteet, todistajat) kuten kantaja omansa haastehakemuksessaan.

Saatuaan molempien osapuolten kirjalliset kannat asiaan, oikeus määrää asialle päivän valmisteluistuntoa varten. Usein pyydetään vielä lausumia osapuolilta yhteen kertaan ns. kirjallisessa valmistelussa, jos oikeus katsoo sen tarpeelliseksi. Pyrkimys on erottaa riitaiset seikat riidattomista. Valmisteluistunnon ajankohdasta yleensä sovitaan osapuolten eli käytännössä näiden asiamiesten kanssa.

Kun asia on valmisteltu suullisessa valmisteluistunnossa, siirrytään pääkäsittelyyn, jossa kuullaan todistajat. Otettuaan vastaan näytön ja osapuolten näkemykset esitetyn näytön merkityksestä sekä kannan asian ratkaisuun, oikeus antaa asiassa tuomion tai päätöksen.

Oikeuden on jo oikeudenkäymiskaaren mukaan kehotettava ja selvitettävä mahdollisuus asian sopimiseen. Jos sovinto saavutetaan, oikeus vahvistaa sen, eikä siihen voi hakea muutosta ainakaan normaalein muutoksenhakukeinoin. Vuodesta 2006 osapuolilla on ollut käytettävissään myös oikeudessa tapahtuva sovittelu, joka on kuitenkin eri asia kuin itse riita-asian käsittelyn yhteydessä mahdollisesta osapuolten tai puheenjohtajan johdolla saavutettu sovinto.

Asian saatua päätöksen tai tuomion on siitä mahdollisuus valittaa hovioikeuteen ja hovioikeudenkin tuomiosta voi pyytää valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Periaatteessa päätös ei ole lainvoimainen ennenkuin valitukset on käsitelty, mutta se saattaa silti olla täytäntöönpanokelpoinen.

Edellisen vuoksi yhden riita-asian kustannuksia on jokseenkin mahdotonta tarkasti arvioida, koska ei ole tietoa etukäteen mahdollisten lausumien ja istuntokäsittelyjen määrästä eikä siitä eteneekö asian käsittely ylempiin oikeusasteisiin.

Jos tarvitset apua riitaisen haasteen laatimisessa tai vastauksen antamisessa riitaiseen haasteeseen tms, klikkaa Ota yhteyttä-painiketta!

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com