Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kielletyt toimet:

Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä.

Perintää rajoittaa laki saatavien perinnästä ja hyvä perintätapa. Hyvä perintätapa määritellään edellä mainitun lain 4 §:ssä seuraavasti:

Perinnässä ei saa:

1) antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista;

2) aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa; eikä

3) vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

Eli ei saa kertoa velalliselle, että maksun laiminyönnistä seuraa luottohäiriömerkintä tai muu haitallinen seuraus, jos laskua ei makseta perintäkirjeen eräpäivään mennessä. Siihen voi viitata että maksun laiminlyönnistä saattaa seurata oikeudellinen perintä mahdollisine kuluineen ja ulosottoineen ja näiden myötä mahdollisesti syntyvine luottohäiriömerkintöineen. Olennaista on se, ettei pelkkä perimiskirjeen maksun laiminlyönti aiheuta maksuhäiriömerkintää eikä näin saa kertoa velalliselle.

Kahta muuta kohtaa käsiteltiin jo omatoimisen perinnän osuudessa.

Hyvästä perintätavasta edellisessä aligategoriassa: Sallitut toimet.

Velalliselta ei saa salata tietoja:

Aikaisemmin mainitun lain 4 a §:n mukaan:

Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Riitautettu / reklamoitu saatava:

Jos saatava on riitautettu eli siitä on reklamoitu, eikä riitaa ole sovittu, ei saatavaa kannata periä kirjeitse, vaan olennaista on mahdollisimman nopeasti siirtyä oikeudelliseen perintään, jos asia(saatava on sen arvoinen, ja jos velkojalla on näyttö siitä, että on oikeassa. Näytön arvioiminen etukäteen on aina vaikeata.

Onko velallinen reklamoinut, tarvitsetko apua, klikkaa tästä!

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com