Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Omatoiminen perintä:

Omatoimisessa perinnässä ratkaisevaa on työmäärä, varsinkin yrittäjillä ja yhtiöillä on tavallista, että aika ei riitä juuri muuhun kuin oman liiketoiminnan hoitamiseen. Ratkaisevaa on myös perinnän aiheuttamat kustannukset, tehokkuus ja yhteistyön laatu ja helppous valitun perintätoimiston kanssa.

Digna IT Oy, perintäohjelma pilvessä kannattaa tutustua!

Kun lasku on jäänyt eräpäivään mennessä maksamatta ja eräpäivästä on jo kulunut sen verran (noin parista päivästä viikkoon) ettei enää voi syyttää pankkiakaan maksun viipymisestä, on syytä ryhtyä laskun perimiseen. Ensimmäinen muistutus "karhukirje" on syytä lähettää varsin pian, koska mitä pitemmälle periminen venyy, sitä huonommaksi käy maksumoraali.

Siis suositeltavaa on lähettää ensimmäinen karhukirje tai muu perintäilmoitus noin viikon kuluttua eräpäivästä. Perimiskirjeen tai maksukehotuksen voi lähettää myös sähköpostissa tai telefaxina, ja näistä on syytä tulostaa ja säilyttää kopiot esim. liitettynä alkuperäiseen laskuun.

Puhelinperintä on myös mahdollista ja erittäin tehokasta, koska siinä velallinen joutuu suoraan "kontaktiin" velkojan kanssa. Perintätoimiston maksuvaatimus saattaa tulla liian vieraalta taholta, kun sopimuskumppanit eivät enää ole suoraan tekemisissä toistensa kanssa.

Perinnän kustannuksista on säädetty kuluttajia koskevan perinnän yhteydessä, kuluttajasaatava tarkoittaa:

"Kuluttajasaatavalla tarkoitetaan tässä laissa sellaista elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle." (Laki saatavien perinnästä 3 §)

Kuluttajasaatavan osalta olennaista on, että perintäkirjeessä saa vaatia perintäkuluja enintää 5 €/kirje, jos laskun erääntymisestä on kulunut 14 päivää ja uudestaan kun edellisestä perintäkirjeestä on kulunut 14 päivää. Normaalisti on kysymys laskusta, mutta ellei, aika lasketaan siitä kun maksua on vaadittu kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen erääntymistä ja erääntymisestä on kulunut 14 päivää.

Tarkemmin Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513.

Myös viivästyskorkoon on velkoja oikeutettu, kuluttajien osalta on normaali käytäntö, että lasku erääntyy 30 päivässä päiväyksestä ja viivästyskorko on korkolain mukainen.

Yritysten välisissä sopimuksissa ja liikesuhteissa noudatetaan sopimusta, kauppatapaa (vakiintunutta käytäntöä) tai alan yleisiä sopimuksia joihin kumpikin osapuoli on sitoutunut.

Perintätoimistot kilpailevat asiakkaista (koska heillä on oikeus vaatia velalliselta enemmän kuluja) mutta jos maksua ei saada vapaaehtoisesti, jatkoperintä ei ole ilmaista.

 

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com